Fotosidan Magasin #3 2024
Fotosidan Magasin #3 2024
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
GP, Göteborgs Posten 20-03-08
Fotografi #3 2023
Nya Wärmlands Tidningen 21-04-21
Fotografi #3 2023
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Håbo kommun, 2018
Värmlands Folkblad 23-04-22
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Sydsvenskan / HD, Recension av Johan Malmberg 20-09-12
Helsingborgs Dagblad / Sydsvenska dagbladet 20-08-29
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Sydöstran, 2017-06-08
Ystads Allehanda, 2017-06-08
Sydsvenska dagbladet, 2014-02-07
Dagens Industri, 2014-09-09
Dagens Nyheter, recension av Birgitta Rubin. 2018.
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
Nord Photography 2020
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Svenska Dagbladet 2018-04-01
VERK tidskrift nr:3 2018
VERK tidskrift nr:3 2018
Framed. Galleri Kontrast, Stockholm, 2018
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
DN Kultur 2014-02-13
DN Kultur 2014-02-13
Bulletinen Moderna Museets medlemstidning. February 2014
Bulletinen Moderna Museets medlemstidning. February 2014
Ett sätt att leva, Moderna Museet, 2015
DN Kultur 2013-05-26
Skånska Dagbladet 2013-04-21
FOTO cult, Marzo 2014
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
HTA Kultur 2013-03-28
Norra Skåne 2013-05-08
Föräldrar och Barn, Norge. 2013
Föräldrar och Barn, Norge. 2013
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Fotografisk Tidskrift No.2, 2013
Sydsvenska Dagbladet 2014-01-21
Vi. 2009-08-18
Vi. 2009-08-18
GEO magazine. November, 2014
Article  by Anna Tellgren, Moderna Museet. 2014
Residence No.5 2013
Residence No.5 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
UNT Kultur 2013-03-21
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Helsingborgs Dagblad, 2010-01-16
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Fotosidan Magasin No:1, 2018
Fotosidan Magasin No:1, 2018
Framed, Galleri Kontrast, 2015
Sydöstran, 2013-03-09
Borås Tidning, 2015-12-03
Helsingborgs Dagblad, 2013-03-11
Norrköpings tidningar, 2013-03-20
TT, 2013-03-09
Fotosidan Magasin #3 2024
Fotosidan Magasin #3 2024
Fotosidan Magasin #3 2024
Fotosidan Magasin #3 2024
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
GP, Göteborgs Posten 20-03-08
GP, Göteborgs Posten 20-03-08
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Nya Wärmlands Tidningen 21-04-21
Nya Wärmlands Tidningen 21-04-21
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Håbo kommun, 2018
Håbo kommun, 2018
Värmlands Folkblad 23-04-22
Värmlands Folkblad 23-04-22
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografi #3 2023
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Fotografisk tidskrift #4, 2021
Sydsvenskan / HD, Recension av Johan Malmberg 20-09-12
Sydsvenskan / HD, Recension av Johan Malmberg 20-09-12
Helsingborgs Dagblad / Sydsvenska dagbladet 20-08-29
Helsingborgs Dagblad / Sydsvenska dagbladet 20-08-29
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Vi anhöriga. 2018-08-20
Sydöstran, 2017-06-08
Sydöstran, 2017-06-08
Ystads Allehanda, 2017-06-08
Ystads Allehanda, 2017-06-08
Sydsvenska dagbladet, 2014-02-07
Sydsvenska dagbladet, 2014-02-07
Dagens Industri, 2014-09-09
Dagens Industri, 2014-09-09
Dagens Nyheter, recension av Birgitta Rubin. 2018.
Dagens Nyheter, recension av Birgitta Rubin. 2018.
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
Julstämning. Årets konstnär 2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
PROFIFOTO NO: 1-2/2020
Nord Photography 2020
Nord Photography 2020
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Fotografiska No: 2, 2018
Svenska Dagbladet 2018-04-01
Svenska Dagbladet 2018-04-01
VERK tidskrift nr:3 2018
VERK tidskrift nr:3 2018
VERK tidskrift nr:3 2018
VERK tidskrift nr:3 2018
Framed. Galleri Kontrast, Stockholm, 2018
Framed. Galleri Kontrast, Stockholm, 2018
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Svenska Dagbladet 2007-12-02
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
Lados magazine, Issu 24, 2012
DN Kultur 2014-02-13
DN Kultur 2014-02-13
DN Kultur 2014-02-13
DN Kultur 2014-02-13
Bulletinen Moderna Museets medlemstidning. February 2014
Bulletinen Moderna Museets medlemstidning. February 2014
Bulletinen Moderna Museets medlemstidning. February 2014
Bulletinen Moderna Museets medlemstidning. February 2014
Ett sätt att leva, Moderna Museet, 2015
Ett sätt att leva, Moderna Museet, 2015
DN Kultur 2013-05-26
DN Kultur 2013-05-26
Skånska Dagbladet 2013-04-21
Skånska Dagbladet 2013-04-21
FOTO cult, Marzo 2014
FOTO cult, Marzo 2014
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
VON December 2014, Vol: 30
HTA Kultur 2013-03-28
HTA Kultur 2013-03-28
Norra Skåne 2013-05-08
Norra Skåne 2013-05-08
Föräldrar och Barn, Norge. 2013
Föräldrar och Barn, Norge. 2013
Föräldrar och Barn, Norge. 2013
Föräldrar och Barn, Norge. 2013
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Helsingborgs Dagblad 2014-06-05
Fotografisk Tidskrift No.2, 2013
Fotografisk Tidskrift No.2, 2013
Sydsvenska Dagbladet 2014-01-21
Sydsvenska Dagbladet 2014-01-21
Vi. 2009-08-18
Vi. 2009-08-18
Vi. 2009-08-18
Vi. 2009-08-18
GEO magazine. November, 2014
GEO magazine. November, 2014
Article  by Anna Tellgren, Moderna Museet. 2014
Article by Anna Tellgren, Moderna Museet. 2014
Residence No.5 2013
Residence No.5 2013
Residence No.5 2013
Residence No.5 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
Kulturtidskriften CORA Nr. 32, 2013
UNT Kultur 2013-03-21
UNT Kultur 2013-03-21
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Konstkatalogen No.1 2009
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Heldin no. 1, 2015. Germany.
Helsingborgs Dagblad, 2010-01-16
Helsingborgs Dagblad, 2010-01-16
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Biz-Art No:30, 2016
Fotosidan Magasin No:1, 2018
Fotosidan Magasin No:1, 2018
Fotosidan Magasin No:1, 2018
Fotosidan Magasin No:1, 2018
Framed, Galleri Kontrast, 2015
Framed, Galleri Kontrast, 2015
Sydöstran, 2013-03-09
Sydöstran, 2013-03-09
Borås Tidning, 2015-12-03
Borås Tidning, 2015-12-03
Helsingborgs Dagblad, 2013-03-11
Helsingborgs Dagblad, 2013-03-11
Norrköpings tidningar, 2013-03-20
Norrköpings tidningar, 2013-03-20
TT, 2013-03-09
TT, 2013-03-09