Anna Clarén

When everything changed

I juni 2012 föddes vårt tredje barn, en ljuvlig pojke med guldlockigt hår. Till en början var allt som det brukar vara för en småbarnsfamilj, men efter ett tag började vi se en förändring. Vår pojke ville inte gärna se oss i ögonen längre och han slutade prata. Han började sova dåligt om nätterna. Han gick upp ur sängen och sprang runt i huset, i flera timmar kunde han vara vaken. Månaderna gick. Han lärde sig inte att prata. Han lyssnade inte efter sitt namn och han ropade inte på oss om något var fel. Han bara grät. Vi förstod inte, hur skulle vi göra för att nå vårt barn, hur skulle vi kunna ge honom det som han behövde?

Snart drogs en stor utredning i gång; barnläkare, specialpedagoger, logopeder och psykologer. Efter ett halvår stod det klart, vår pojke diagnostiserades med autism.

 I denna period sökte jag mig till min kamera. Jag fotograferade under fyra års tid (2013-2017). Kameran blev en kanal att leda ut det kaos av motstridiga känslor som jag upplevde.

Alla elaka dialoger som utväxlades skrev jag ned, jag ledde dem ut genom pennan. Att vara totalt ärlig var nödvändigt, även om mina känslor stundtals varit fula och skamfyllda. Via berättandet kunde jag förstå, och tillslut också förlåta och försonas.”

Anna Clarén

When everything changedär ett gränsöverskridande projekt där dokumentära fotografier blandas med dialog i manusform. Anna Clarén har för första gången satt ord till sina fotografier. En nydanande helhetsupplevelse har skapats, där betraktaren leds in i både konstnärens men också betraktarens egen upplevelse av kris. I samspelet mellan den raka dialogen och det intima fotot samt i tystnaden mellan det som sägs, bereds en plats till betraktarens intryck utifrån sin egen sinnevärld. En plats som kanske kan inge mod till att våga se sig själv och sin egen berättelse, även i det som är svårt. En plats som kan öppna upp för samtal och förståelse.

Musiken, skapad av Tobias Lindén går i fem åttondelstakt. Takten för betraktaren trillande genom berättelsen, obönhörligen förs man vidare i samma rytm som det mänskliga hjärtats slag. When everything changed är inläst av skådespelerskan Lena Endré.